Arrangementer

Kirkemusikfestival i Odden Kirke

Søndag 20.10, kl. 11.00. 18. s.e.t., evangelieteksten om Jesu konfrontation med de lovkyndige.
En almindelig dansk gudstjeneste, med indslag af engelske salmer og inspiration fra den engelske gudstjenestetradition.

Fællesforedrag i Lumsås
22.10.2019, kl. 19. - USA under forandring
Siden USA blev grundlagt har amerikanerne lagt afstand til Europa. Med Donald Trump i Det Hvide Hus ændrer det politiske, religiøse og kulturelle sig nu. Er det godt eller skidt? Foredragsholder Michael Bach Henriksen, Kristelig Dagblads kulturredaktør, lægger op til debat. Der serveres kaffe og brød.

Stillebøn - Odden Kirke
Torsdag 7.11. kl. 19.00, sognepræst og korshærspræst Gunder Gundersen fortæller om stille bøn/kontemplativ bøn, som har rødder tilbage til ørkenfædrene, Paulus og Jesus selv – om traditionen og tre former for bøn: Centrerende Bøn, Kristen meditation og Jesusbønnen. Formerne afprøves i praksis.

Aftensmad og Højskoleaften
Modet , helten og fort ællingen om søhelten Peter Willemoes.
Torsdag 14. 11, kl. 17.30-21.00, Odden Forsamlingshus.
Den gode fortælling giver mod på livet, ja, historien er rig på hverdagsmod og heltemod. Fortælleren Erik Lyng og Oddens
sognepræst Kristian Massey Møller vil fortælle om modet og helten og om søhelten Willemoes, som døde i søslaget ved Sjællands Odde. Der rundes af med en halv times højskolesang.
Spisning: 17.30. Pris: 100 kr. for to retter mad og kaffe og foredrag.
Tilmelding: Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk, 59326078) eller Bruno Lund (23423499).
Fri kørsel til og fra døren: Kontakt Oddens sognepræst, 59326296/krmm@km.dk.
Arrangør: Odden Kirke og Odden Forsamlingshus.