Altertavle

Odden kirkes altertavle har i øverste felt den opstandne Kristus og i det midterste felt en udskåren korsfæstelsesscene. Jesus hænger på korset, til venstre for ham står Maria og til højre står disciplen Johannes, der peger væk fra sig selv. Mellem storstykkernes søjlepar står på den ene side Johannes Døberen med lammet og på den anden side Moses med tavlerne.
I topgavlen ses Christian den Fjerdes kronede monogram og på postamentets fremspring Daaernes og Parsbergernes adelsvåben. Det kongelige monogram og adelsvåbnene skyldes, at kirken hørte ind under Dragsholm slot, hvor Christian den Fjerdes lensmand, rigsadmiral Claus Daa og dennes hustru Ingeborg Parsberg residerede i årene 1624-41.
Topfrisen bærer årstallet 1638, mens der på alterets højre side står monogrammet MHK og årstallet 1632. Måske er altertavlen en taknemmelighedsgave fra Mikkel Hansen Kraft, efter han fik lovning på sognepræsteembedet og tiltrådte i 1635. Han kan have købt og betalt den flotte renæssancetavle, som så først kom på plads i 1638.
Der mangler på altertavlen bl.a. et lille engleansigt. Det siges, at svenskerne under svenskekrigen gemte sig i Odden kirke, og i den forbindelse tog amuletter fra altertavlen som en slags beskyttelse.

 

 
 
« forrige