Døbefont

Odden kirkes døbefont er todelt. Begge dele er udhulede. Man mener, at den underste del er vievandskarret fra Oddens første kirke; Et lille kapel, der har ligget på kapelbakken i Havnebyen. Stedet blev udgravet i 1953. Kapellet kan have været i brug helt op til reformationen. Sikkert er det dog, at Overby og Yderby havde hvert sit Gudshus. Medbragte Yderbyboerne deres døbefont, da kapellet blev nedlagt og de skulle til at gå i kirke i Overby? Blev de to fonte lagt oven på hinanden som en kompromisløsning, som både Yderby og Overby kunne enes om?

 

I skibet nord for kor buen er indsat dette epitafium:
 
”Her hviler den i Livet welædle og Dydsiirede
Anne Helene Trochmann. Fød i Oddens
Prestegaard den 28. feb. 1738. kom i Ægteskab med
Velærverdige Hr. Hans Thonebye, sogne Prest
til Nykjobing og Rorvig den 19. maj 1756. var moder
til Tvende sonner og én datter. Levede i Troen
og dode i Herren, i Barselsseng her hos sin Fader
Hr. Trochmann den 16. maj 1759 gammel 21 år,
2 maaneder og 16 dage.
far vel, hjertelskte sjel. Du kommer ei til mig
lev vel, hojsalige sjel. Jeg komme skal til dig.
Hr. Thonebye."

 
« forrige