Kirkegården

Foråret er kommet og græsset er begyndt at gro. Jeg vil derfor opfordre ejerne af plænegravsteder til at få ryddet det sidste af julepynten, så kirkegårdens personale kan slå græsset.

Jeg vil samtidige henvise til § 25, stk. 3 i vedtægt for Odden Kirkegård.

Uddrag af vedtægt for Odden Kirkegård.

§ 25, stk. 3. Urner kan tillige nedsættes i fællesurnegrav / fællesplænen med eller uden sten. Stenen skal være en liggesten af granit med målene 40 x 40 cm.

Stenen skal være letbrændt med indhuggede bogstaver. Stenen nedlægges efter aftale med graveren eller dennes assistent/afløser.

Blomster må kun anbringes i den dertil nedgravede vase, eller ved monumentet på plænen. Man må ikke foretage tilplantning eller granpyntning rundt om stenen.

I perioden 1. november til 31. marts, må der lægges kranse og puder og lignende.

Kirkegårdsvedtægter for Odden Kirke
 
Takstblad for Odden kirke.