Kirkegården

Hvert forår

Ved forårstid opfordres ejerne af plænegravsteder til at rydde for kranse og puder og lignende, så kirkegårdens personale kan slå græsset.

I vedtægt for Odden Kirkegård, § 9, stk. 3, står i uddrag: ”Blomster må kun anbringes i den dertil nedgravede vase, eller ved monumentet på plænen. Man må ikke foretage tilplantning eller granpyntning rundt om stenen. I perioden 1. november til 31. marts, må der lægges kranse og puder og lignende.

Den fulde vedtægt kan læses nedenfor.

Kirkegårdsvedtægter for Odden Kirke
 
Takstblad for Odden kirke.

Udviklingsplan for Odden Kirkegård