Menighedsråd

Menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes første tirsdag i måneden kl. 18.00 i Konfirmandstuen, Præstestræde 7.

  Adresse E-Mail Telefon
Formand Susan Elisiussen Oddenvej 169, 4583 Sj. Odde selisiussen@gmail.com 40 28 65 90
Næstformand Lene Vandborg Løvevej 23, 4583 Sj. Odde lenebirk60@gmail.com 30 74 20 60
Kontaktperson Jørgen Revsbech Udsigten 5, 4583 Sj. Odde revsbech@hansen.mail.dk 61 79 39 18
Kirkeværge Lenda Petersen Thoustrupvej 10, 4583 Sj. Odde lendaogfrede@gmail.com 23 32 70 87
Sekretær Tove Kruse Vestre Skovlyvej 14, 4583 Sj. Odde tovechen@ruc.dk 21 28 48 46
Kasserer Jette Rude Overbygade 9, 4583 Sj. Odde jette.rude@privat.dk 53 38 05 33
Oddens sognepræst      
Kristian Massey Møller Præstestrædet 7A, 4583 Sj. Odde krmm@km.dk 59 32 62 96
Medarbejder repræsentant      
Alice Sarp Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. aas@km.dk 59 91 90 06
       
Frivillige:      
Hjemmeside      
Peter Nielsen Oddenvej 378, 4583 Sj. Odde pnodden@ogif.dk 25 78 71 83
Facebook:      
Kirsten Rasmussen Digeager 1, 4583 Sj. Odde kirstenrasmine@hotmail.com 28 43 64 16

Regnskabsfører
Yvonne Skov Nielsen (ikke medlem af menighedsrådet).