Menighedsråd

Menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes kl. 18:00 i Konfirmandstuen, Præstestræde 7.  Følgende datoer er aftalt for 2024. 7. februar, 6. marts,
8. maj, 12. juni, 6. august, 1. oktober og 5. november.

 

Menighedsrådsvalg 2024

Orientering om Menighedsrådsvalget.              
Sjællands Odde Aktivitetshus 14.5, kl. 19.00.

Valgforsamling den 17.9 2024. Her bliver det nye menighedsråd valgt.

Hvis nogen efter valgforsamlingen vil, kan der sammensættes en alternativ liste, som så vil udløse et afstemningsvalg.

Dett skal gøres inden 4 uger efter valgforsamlingen.

 

  Adresse E-Mail Telefon
Formand Susan Elisiussen Oddenvej 169, 4583 Sj. Odde selisiussen@gmail.com 40 28 65 90
Kontaktperson Jørgen Revsbech Udsigten 5, 4583 Sj. Odde revsbech@hansen.mail.dk 61 79 39 18
Kirkeværge Lenda Petersen Thoustrupvej 10, 4583 Sj. Odde lendaogfrede@gmail.com 23 32 70 87
Sekretær Tove Kruse Vestre Skovlyvej 14, 4583 Sj. Odde tovechen@ruc.dk 21 28 48 46
Kasserer Jette Rude Overbygade 9, 4583 Sj. Odde jette.rude@privat.dk 53 38 05 33
Næstformand Lisbeth Jakobsen Strandvænget 34, 4583 Sj. Odde sippe53@gmail.com 26 70 82 90
Oddens sognepræst      
Kristian Massey Møller Præstestræde 7A, 4583 Sj. Odde krmm@km.dk 59 32 62 96
Medarbejder repræsentant      
Anders Würtzen Kjelgaard   graver@oddenkirke.dk 23 23 92 02
       
Suppleanter      
Annemarie Petersen Fregatvej 3, 4583 Sj. Odde fregatvej4583@gmail.com 40 61 77 96
       
Frivillige:      
Hjemmeside      
Peter Nielsen Oddenvej 378, 4583 Sj. Odde pnodden@ogif.dk 25 78 71 83
       
Regnskabsfører      
Yvonne Skov Nielsen (ikke medlem)