Nyheder

Nyt to-sogns pastorat: Lumsås-Odden.
Roskilde Stifts biskop, Peter Fischer-Møller har efter en høringsrunde besluttet, at Odden sogn og Lumsås sogn pr. 1. Søndag i Advent lægges sammen i et pastorat.
Sognepræst Kristian Massey Møller bliver sognepræst i pastoratet, og skal ikke længere være bistandspræst i Højby sogn.
Sognepræst i Lumsås, Sten Hartung, bliver sognepræst i Rørvig og Nykøbing.
Venlig hilsen
Odden sogns menighedsråd/Oddens sognepræst Kristian Massey Møller.