Renovering af kalkmalierier

I denne uge er gulvet i tårnet blevet færdigt til at orglet kan blive skilt ad og flyttet derud. Nedtagningen af orglet forventes at tage flere uger”.

Denne uges projekt i kirken har været at få de gamle bænke i tårnet taget ned og båret væk ind i våbenhuset og selve skibet, som det kan ses af billederne. Samtidig ses det, at der er sat en plastskillevæg op indtil skibet for at beskytte mod det støv, som naturligt forekommer, når der arbejdes. Nu venter vi på, at Nationalmuseet skal gennemgå arealet under bænkene.