Menighedsrådsvalg 2024

Orientering om Menighedsrådsvalget.              
Sjællands Odde Aktivitetshus 14.5, kl. 19.00.

Valgforsamling den 19.9 2024. Her bliver det nye menighedsråd valgt.

Hvis nogen efter valgforsamlingen vil, kan der sammensættes en alternativ liste, som så vil udløse et afstemningsvalg.

Dette skal gøres inden 4 uger efter valgforsamlingen.

Studieorlov og præsentation af sognepræst
Pernille Lydeking Svenningsen
Fra 1.9 til 1. søndag i advent har jeg fået tilkendt studieorlov og vil studere islandsk litteratur. I perioden er sognepræst Pernille Lydeking Svenningsen konstitueret som kirkebogsførende sognepræst i Lumsås-Odden Pastorat.
Pernille er en erfaren præst, har været i landsogne og
været hospitalspræst, samt også været udsendt som feltpræst til
Afghanistan.
Venlig hilsen
Kristian Massey Møller

Kirkebladet kan læses her.